Mobilt demensteam på Kungsholmen – Utvärderingar och erfarenheter

Författare: Lars Sonde, Ingrid Hjalmarson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2011

Utvärdering av demensteam

Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholms län fick i uppdrag av Stockholms läns landstings Demensråd att utvärdera ett projekt med ett mobilt demensteam på Kungsholmen i Stockholm. Ett projektet som påbörjades hösten 2008 och skulle pågå t.o.m. våren 2011. Projektet avslutades dock i början av sommaren 2010.

I den här rapporten ges en bakgrund till projektet tillsammans med uppdraget som Stiftelsen Äldrecentrum fick. I resultat och diskussion läggs fokus på att beskriva vad demensteamet åstadkommit under projektperioden, samt förklaras orsakerna till att projektet avslutades i förtid. Flera professioner ingick i demensteamet; arbetsterapeut, biståndshandläggare, distriktssköterska, läkare och psykolog.

Ladda ner PDF

Publicerad: 25 februari, 2011

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.