Penionärsråd – ett verktyg för pensionärsinflytande?

Författare: Sven Erik Wånell - Kategori: Rapporter - Årtal: 2007

Rapport om pensionärsinflytande

Syftet med rapporten är främst att belysa faktorer som bidrar eller hindrar pensionärsråden att fungera som ett bra samrådsorgan.

I flertalet av landets kommuner och landsting finns ett pensionärsråd (KPR respektive LPR), en för kommunerna och landstingen frivillig samverkansform. Råden har fått relativt lika utformning, trots avsaknad av nationellt regelverk. De ses ofta som en del av det formaliserade brukarinflytandet, men kunskapen om vad som främjar respektive motverkar denna roll är liten.

Äldrecentrum har genomfört studien med anslag från PRO.

Ladda ner PDF

Publicerad: 22 mars, 2007

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.