Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

Alla publikationer

Språkstimulerande övningar för personal inom äldreomsorgen

2011 / Ingela Tykesson, Mats Landqvist / Rapporter

Två forskare vid Södertörns högskola beskriver sina erfarenheter efter att ha följt ett femtontal anställda vid två äldreboenden under ett halvårs tid. Syftet är att prova och utveckla metoder för en språkstimulerande arbetsmiljö.

Jag bara lyfter luren så kommer dom – Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge

2011 / Ingrid Hjalmarson / Rapporter

Under 2010 fick Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum uppdraget att utvärdera Huddinges Äldreteam. Resultaten pekade på att Huddinges äldreteam är ett gott exempel på en verksamhet som involverar olika professioner, som har de resurser som behövs för att vara tillgängliga för den äldre.

Att sätta ord på vårdarbetarens kompetens

2011 / Gunilla Jansson / Rapporter

På vilket sätt kan en språkforskare bidra i arbetet med att stärka medvetenheten om språk, kommunikation och yrkeskunnande på arbetsplatsen? Rapporten visar ett exempel på samverkan mellan forskning och arbetsplats.

SpråkSam – Att språkutveckla arbetsplatsen

2011 / Filmmaterial

Projektledaren Kerstin Sjösvärd berättar om SpråkSams tre mål och ger tips på hur man kan arbeta med lärande på arbetsplatser och stötta kollegor som inte har svenska som modersmål.

SpråkSam – Developing language in the workplace

2011 / Filmmaterial

Within project SpråkSam an inspirational film was made on how a workplace can aid in the learning of a new language and support colleagues whose native language is not Swedish. This film gives a short presentation on the project.