Att sätta ord på vårdarbetarens kompetens

Författare: Gunilla Jansson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2011

Metodutveckling

På vilket sätt kan en språkforskare bidra i arbetet med att stärka medvetenheten om språk, kommunikation och yrkeskunnande på arbetsplatsen? I den här rapporten visas ett exempel på hur samverkan mellan forskning och arbetsplats kan gå till.

”Metodutveckling med forskarstöd: Att sätta ord på vårdarbetarens yrkeskompetens” handlar om språklig reflektion i äldreomsorgen. Gunilla Jansson, språkforskare vid Stockholms universitet, har utvecklat en metod
som syftar till att stärka vårdarbetarens medvetenhet om språk och kommunikation i omsorgsarbetet.

Metoden sammankopplar omvårdnadsrelaterad grupphandledning med reflektion kring språk, yrkeskunnande och kommunikation och är tänkt att användas på arbetsplatsen som ett komplement till kompetenshöjande och språkstödjande utbildning.

Författaren ger flera konkreta exempel på hur ett språkligt perspektiv kan lyftas in i grupphandledningen och lyfta vårdarbetarnas beskrivning av vardagsarbetet till en reflekterande nivå. I rapporten diskuteras hur metoden kan förfinas och på sikt användas som ett redskap för att utveckla vårdarbetarens yrkesrelaterade språk.

Ladda ner PDF

Publicerad: 4 april, 2011

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.