Utnyttja möjligheterna – Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införandet av Vårdval Stockholm

Författare: Lisbeth Hagman, Jenny Österman - Kategori: Rapporter - Årtal: 2011

Studera Vårdval Stockholm

1 januari 2008 infördes Vårdval Stockholm, intentionerna var att förbättra tillgängligheten för patienten och ge möjlighet att välja den vårdgivare som passar bäst. En annan målsättning var att underlätta för nya vårdaktörer att etablera sig på marknaden för att få en större mångfald och konkurrens.

Stiftelsen Äldrecentrum fick våren 2010 i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning att studera Vårdval Stockholm. Uppdraget har varit att belysa om och i så fall hur vårdvalet har påverkat husläkarmottagningarnas organisering av vården kring de mest sjuka äldre som bor i eget boende.

I studien framkommer att några av de studerade husläkarmottagningarna valt att arbeta i team, dels för att möta förändringarna i ersättningssystemet, dels för att öka tillgängligheten och tryggheten för hemsjukvårdspatienten. Det framkommer också att personalen inom hemsjukvården är missnöjda med hur Vårdval Stockholms ersättningssystem är dimensionerat. De tycker inte att ersättningsmodellen i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till de mest sjuka äldres olika behov och situation.

Ladda ner PDF

Publicerad: 14 juli, 2011

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.