Kan två bli en? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre

Författare: Pär Schön, Lisbeth Hagman, Sven Erik Wånell - Kategori: Rapporter - Årtal: 2012

Beskrivning av TioHundraprojektet i Norrtälje

I TioHundraprojektet har Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun bildat en gemensam nämnd för beställning av vård och omsorg och ett gemensamt ägt bolag som står för merparten av utförandet.

Ett av projektets mål har varit att åstadkomma en mer samordnad och trygg vård och omsorg om äldre med stora och sammansatta behov. En ledstjärna har varit att ”ingen ska falla mellan stolarna på sin resa genom vården och omsorgen”. I denna rapport beskrivs vad som hänt inom äldrevården och äldreomsorgen i Norrtälje sedan TioHundraprojektet startade år 2006.

Ladda ner PDF

Publicerad: 30 januari, 2012

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.