Demenssjuksköterska – inom landstingets primärvård

Författare: Lars Sonde - Kategori: Rapporter - Årtal: 2012

Demenssjuksköterskors funktion

Denna rapport ger en bild av vad en demenssjuksköterska på vårdcentral kan få för funktion, men också vilka skilda förväntningar som kan ställas på henne. Det finns en spänning mellan behoven hos de olika aktörerna – vårdcentralen, minnesmottagningen, hemtjänsten.

Tidig upptäckt och ett gott stöd till personen med demenssjukdom och dennes anhöriga under hela sjukdomsperioden var målen när funktionen demenssjuksköterska etablerades hos Tranebergs vårdcentral i Bromma. Många förväntningar riktades på denna tjänst. Rapporten redovisar hur de många förväntningarna hanterats inom ramen för knappa resurser, och hur funktionen demenssjuksköterska i primärvården skulle kunna utvecklas.

Ladda ner PDF

Publicerad: 2 mars, 2012

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.