Jag bara lyfter luren så kommer dom – Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge

Författare: Ingrid Hjalmarson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2011

Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge

Olika försök har gjorts för att kunna uppnå målet, en trygg och sammanhållen vård och omsorg för gruppen de mest sjuka äldre. Samverkansavtal, former för gemensam vårdplanering och olika modeller att organisera vården och omsorgen har prövats. Oavsett om dessa försök varit lyckosamma eller ej har de vanligen avvecklats.

I Huddinge har de båda huvudmännen, Huddinge kommun och Stockholms läns landsting, varit mer uthålliga, och driver gemensamt sedan 2007 Huddinge äldreteam. Under 2010 fick Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum uppdraget att utvärdera teamet.

Huddinges äldreteam är ett gott exempel på en verksamhet som involverar olika professioner, som har de resurser som behövs för att vara tillgängliga för den äldre i hennes hem och den kompetens som krävs. Det ger den äldre tilltro och trygghet. Kostnaden för teamet är högre än om vården getts av husläkarmottagningen, men när andra kostnader vägs in, exempelvis för slutenvårdsvistelser, så framstår teamet som klart kostnadseffektivt.

Ladda ner PDF

Publicerad: 26 april, 2011

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.