Nyheter

”Mer information behövs om boendeformer för äldre”

20 mars, 2020

Över en fjärdedel av alla äldre vill flytta till en annan bostad. Några av de boendetyper som finns för äldre i dag, utöver bostads- och hyresrätter och hus, är bland annat seniorboende, trygghetsboenden och omsorgsboenden. Samtidigt finns det för lite…

Vetenskapligt supplement i Äldre i Centrum

3 mars, 2020

Från och med i år kommer ett vetenskapligt supplement att komplettera vår tidskrift Äldre i Centrum. Det öppnar möjligheten att publicera fackgranskade forskningsresultat från både akademin och FoU-verksamheter. Manusskript tas emot löpande fram till 16 augusti.

Ny rapport: Stockholm – äldrevänlig stad

17 februari, 2020

Äldrecentrum har åt Stockholms stad gjort en baslinjemätning för att undersöka hur äldre personer upplever att det är att åldras i hemstaden. Majoriteten av de tillfrågade som är 65 år eller äldre är mycket eller ganska nöjda med sin stad…

Dags för ny kull 60-åringar på SNAC-K

14 februari, 2020

Sedan 2001 har Äldrecentrum tillsammans med Aging Research Center, ARC, på Karolinska Institutet bedrivit ett omfattande forskningsprojekt för att undersöka hälsan hos personer som är 60 år eller äldre. De Kungsholmsbor som slumpmässigt valts ut att delta i studien får…

Samhället & äldre: Munhälsans betydelse för ett gott åldrande

3 februari, 2020

För 100 år sedan koncentrerade man sig på ungas tandhälsa, medan många äldre sedan länge var tandlösa. Numera har tandvården fokus även på äldre och betonar vikten av en god tandhälsa hela livet, den har nämligen betydelse för det allmänna…

Är ni på gång med nya arbetssätt och metoder?

10 december, 2019

Välkommen att delta i två workshops i mars 2020 där ni får möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över hur det nya arbetssättet ska kunna göra bäst nytta i er verksamhet och för era brukare. Vi välkomnar verksamheter från…

Stort intresse för Trygg hemgång när länets äldreFoU:er bjöd in

3 december, 2019

Drygt 100 personer från kommunledningar, Trygg hemgångsteam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SKL och  geriatrik, slöt häromdagen upp för att lyssna in och diskutera ämnet ”Trygg hemgång”. Det var Stockholmsområdets fyra äldreinriktade FoU-enheter som bjudit till konferens för att presentera sina studier.