Välkommen Charlotta Ryd, ny utredare på Äldrecentrum!

11 september, 2020

Äldrecentrum välkomnar vår nya utredare Charlotta Ryd. Hon närmast från Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

I grunden är Charlotta Ryd legitimerad arbetsterapeut, har arbetat med minnesutredningar och forskat på hur äldre personer, både med och utan kognitiv svikt, använder vardagsteknik. Förutom sin roll som utredare på Äldrecentrum är hon också knuten till forskningsgruppen Cactus, Cognitive accessibility and technology use when ageing in home and society, vid Karolinska institutet.

Charlotta Ryd disputerade 2017 vid Karolinska institutet med avhandlingen Technology use among older adults with and without cognitive impairment: Exploring relations with daily life occupations and need of support.

– Jag hoppas kunna bidra till att äldre får samma möjligheter som andra att vara delaktiga i sin vardag och i samhället. Sedan hoppas jag få jobba vidare med det som varit mitt forskningsområde tidigare, hur teknikutvecklingen påverkar äldres vardagsliv och möjligheter till aktivitet och delaktighet, men även att få prova på nya forskningsområden och metoder. Just nu arbetar jag med olika projekt som har med samverkan under Coronapandemin att göra, och är med och startar upp ett samarbete med övriga FoU:er och KI, som ska handla om hur digitalisering påverkar äldres situation, säger Charlotta Ryd.