Äldrecentrum satsar på doktorand och gästforskare

11 september, 2020

Vid sitt senaste sammanträde tog Äldrecentrums styrelse ett spännande beslut: Från och med nästa år kommer vi att finansiera en doktorandtjänst och göra plats åt en gästforskare.

– Det blir en spännande utveckling av vår verksamhet. Vi vill främja forskningen och kunskapsutvecklingen inom äldreområdet och stärka intresset för oss som partner inom äldreforskningen, säger Äldrecentrums direktör Åsa Hedberg Rundgren.

Beslutet skapar större förutsättningar för Äldrecentrum att initiera och genomföra egen forskning. Det kommer också bidra till att stärka kontakter mellan Äldrecentrum och andra forskningsinstitutioner. Nu inleds arbetet med detaljerna kring dessa tjänster. De kommer att presenteras i samband med utlysningarna redan under hösten. Håll gärna utkik här på vår webbsajt, eller i våra sociala medier efter nyheter!