Upptäck reflektion som arbetssätt – webbaserad introduktion

12 oktober, 2020

Reflektion är en viktig komponent för att individer och grupper ska kunna utvecklas i arbetslivet. Nu presenterar Äldrecentrum tillsammans med FOU nu en lättillgänglig, webbaserad introduktion till reflektion. Vår förhoppning är att ge kunskap och inspiration till verksamheter att själva ta nästa steg i reflektionsarbetet.

Äldrecentrum och FOU nu har gemensamt tagit fram en webbaserad introduktion till reflektion. Många verksamheter har efterfrågat en vägledning i reflektion, inte minst sedan coronapandemin startade. Pandemin har för många inneburit förändringar i arbetslivet i termer av förändrade arbetsuppgifter, nya kollegiekonstellationer och en stor dos av osäkerhet, oro och inte sällan rädsla.

Även introduktionens digitala format är en anpassning till de nya spelreglerna under pandemin.

– Vi har behövt tänka om och vara kreativa kring hur vi kan arbeta för att svara mot de behov som finns i verksamheterna. Det handlar till exempel om att förbättra förutsättningarna för personal och chefer att orka hantera det de står i just här och nu. Samtidigt vill vi bygga in ett mindset kring livslångt lärande genom reflektion, som i sin tur bidrar till att stärka dem i deras professionella roller, säger Charlotte Klinga, vetenskaplig ledare på FOU nu, som tillsammans med Äldrecentrums utredare Åsa von Berens och utbildare Marie Birge Rönnerfält har utarbetat det nya materialet.

Introduktionen består av ett bildspel med röstinspelning som finns fritt tillgänglig på FOU nu:s och Äldrecentrums webbsajter. Syftet har varit att skapa en praktiskt tillämpbar guide i hur man kommer igång med reflektion. För de som redan börjat är förhoppningen att den ska kunna ge förnyad energi och kanske någon ny lärdom att ta med i reflektionsarbetet.

Reflektion är viktigt ur flera aspekter, både för den individuella professionella utvecklingen och för utveckling av medarbetargrupper och ledningsgrupper. Genom individuell reflektion kan man öka sin självkännedom, vilket gör oss bättre rustade att hantera olika situationer i arbetslivet.

Gruppreflektion synliggör fler perspektiv och kan ge nya insikter om oss som en del av gruppen och gruppen som helhet, vilket möjliggör kontinuerlig grupputveckling.

– Reflektion i och om arbetslivet borde vara en central del på alla arbetsplatser. Forskning visar att personal som reflekterar kring känslomässiga, sociala och etiska utmaningar i arbetslivet upplever mindre oro och stress och högre grad av välbefinnande. Gemensam reflektion förbättrar också teamarbetet och ökar empatin för brukare, patienter och arbetskamrater, säger Charlotte Klinga.

Kontakt
Har du frågor kring introduktionen? Kontakta:

Åsa von Berens
Utredare, Äldrecentrum
asa.vonberens@aldrecentrum.se
08-690 58 11

Charlotte Klinga
Projektledare, FOU nu
charlotte.klinga@sll.se
072-453 96 79

Se även
Äldrecentrums bok Reflektion som arbetsutveckling som du kan beställa här på vår sida.