SNAC-K öppnar för besök igen

11 september, 2020

Sjuksköterska Cecilia Rahn brer smårgåsar

Cecilia Rahn förbereder fikat. Foto: Mai Engström.

När coronapandemin slog till i våras blev SNAC-K tvungna att stänga ner besöken till sin verksamhet. Men nu öppnar vi igen, i första hand för studiedeltagare i 60-årsåldern.

SNAC-K är en delstudie i SNAC-nätverket, som startade sitt arbete 2001, och drivs av Aging research center, ARC, vid Karolinska institutet och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Studien samlar in data om äldre personer över en period på flera år som kan användas inom forskning. Men i och med coronapandemin blev man tvungna att snabbt ställa om verksamheten för att inte äventyra hälsan för de äldre personer som ingår i studien. Det blev stopp för alla besök.

I stället startade vi en enkätundersökning där vi ringde till 1 400 deltagare i SNAC-K, för att fråga om livet under pandemin. Telefonsamtalen har genomförts och materialet analyseras nu.

Glädjande nog kan SNAC-K åter öppna dörrarna för nya studiedeltagare. Vi tar nu emot 60-åringar igen, dock under stora försiktighetsåtgärder. Tills vidare får äldre deltagare i SNAC-K vänta med sina besök.