ÄiC-podden #7: Hållbart arbetsliv för äldre

3 september, 2020

I dag arbetar 200 000 personer som är 65 år eller äldre i Sverige och man förväntas gå i pension senare. Men hur får man personer att både vilja och orka arbeta efter pensionsåldern? Det har Äldre i Centrum-podden tagit reda på med hjälp av två forskare.

I detta avsnitt träffar Äldre i Centrum-podden forskarna Maria Vigren, arbetsmiljöspecialist på IVL svenska miljöinstitutet, och Helena Strehlenert, utredare på Äldrecentrum och personalvetare. De har undersökt sex arbetsplatser som har lyckats locka äldre personer till att fortsätta arbeta.

Men varför är det så viktigt att fler äldre kan stanna i arbetslivet? En av de stora anledningarna är att andelen äldre personer i förhållande till förvärvsarbetare kommer att växa, vilket innebär att det är för få personer som ska försörja resten av befolkningen.

– Då blir det svårt att finansiera utbildning, sjukvård och infrastruktur. Det blir alltså ett samhällsproblem, säger Helena Strehlenert.

Dessutom kan det finnas ett intresse för arbetsplatser att behålla spetskompetenser och ett personligt intresse där man kanske förknippar en del av sin identitet med sitt yrke.

– Man vet vem man är på jobbet och kanske ingår i en social gemenskap som man inte vill lämna, säger Maria Vigren.

Men för att uppfylla de olika intresseområdena behöver arbetsplatser skapa förutsättningar för att individer ska vilja och kunna stanna.

Vilka dessa förutsättningar är berättar Maria Vigren och Helena Strehlenert mer om i det senaste avsnittet av Äldre i Centrum-podden. Där går de även in på och ger exempel på vilka strategier som sex olika arbetsplatser använder i sina verksamheter för att bidra till ett hållbart arbetsliv för alla åldrar.

Lyssna på avsnittet på Soundcloud eller Spotify – eller direkt i spelaren: