Välkommen Ida Goliath, ny utredare på Äldrecentrum!

7 oktober, 2020

Äldrecentrum välkomnar vår nya utredare Ida Goliath! Hon är docent i vårdvetenskap vid Karolinska institutet och kommer även fortsättningsvis att ta hand om ett par doktorander på KI.

Porträtt på Ida Goliath

Ida Goliath.

Sedan 1 oktober är Ida Goliath ny utredare på Äldrecentrum. Hon är i grunden sjuksköterska med lång erfarenhet av palliativ vård och hon disputerade 2011 med avhandlingen Me-ness and we-ness in a modified everyday life close to death at home vid Karolinska institutet. Avhandlingen beskrev familjemedlemmars erfarenheter av vardagslivet med en nära person i livets slutskede. Efter disputationen var Ida forsknings- och utvecklingsledare på Palliativt forskningscentrum vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Under de senaste åtta åren har Ida Goliath varit knuten till institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME, på Karolinska institutet, där hon nu alltså har två doktorander, som hon kommer att fortsätta handleda. Fram till årsskiftet fortsätter Ida på en 50-procents anställning på KI.