Medarbetare

Ledningsstab

Chatrin Engbo
Direktör
08-690 58 09

Språkutveckling och arbetsplatslärande

Kerstin Sjösvärd
Projektledare/Project Director
08-690 58 82

Information

Inger Wadman
Kommunikatör/informatör
08-690 58 20

Administration

Zoltán Pethö
Institutionstekniker
08-690 58 05
Livia Liu
Administratör
08-690 58 10

Utredning & utbildning

Pär Schön (tjänstledig)
Utredare
08-690 68 76
Lars Sonde
Utredare
08-690 68 55
Karin Gens
Utredare
08-690 58 76
Jenny Österman
Utredare
08-690 58 04
Ingrid Hjalmarson
Utredare
08-690 58 13
Eva Norman
Utredare
08-690 58 03
Britten Askestad
Utvecklingsledare kvalitetsregister
08-690 58 69
Bettina Meinow
Utredare
08-690 58 08

Tidskriften Äldre i Centrum

Lena Fieber
Redaktör
08-690 58 14
Jonas Nilsson
Chefredaktör & ansvarig utgivare
08-690 58 84

SNAC-K Vårdsystemstudien

Mårten Lagergren
Docent, Projektledare SNAC-K vårdsystemdelen
08-690 58 12
Jenny Österman
Utredare
08-690 58 04
Bettina Meinow
Utredare
08-690 58 08

SNAC-K Befolkningsstudien

Susanna Renberg
Testledare psykologi
Pia Lundgren
Sjuksköterska
Paula Sjöstrand
Läkare
Martina Stål
Testledare psykologi
Jelena Johnsson
Läkare
Gunilla Svanhagen
Sjuksköterska, samordnare
08-690 58 46
Cecilia Rahn
Sjuksköterska, administration
Antonia Sunna
Vikarierande testledare psykologi
Annika Lind
Sjuksköterska
Ann Björk
Testledare psykologi/sjuksköterska

Forskningsledare

Mårten Lagergren
Docent
08-690 58 12
Lennarth Johansson
Psykolog samt fil. doktor inom socialmedicin. Docent i Gerontologi.
08-690 68 68
Laura Fratiglioni
Professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar
08-690 58 18
Carin Lennartsson
Universitetslektor och docent i sociologi
08-690 53 02