Medarbetare

Ledningsstab

Åsa Hedberg Rundgren
Direktör
08-690 58 09
Inger Wadman
Kommunikatör
08-690 58 20

Forskningsledare

Bettina Meinow
Bettina Meinow
Fil.dr i socialt arbete, sociolog
08-690 58 08
Carin Lennartsson
Universitetslektor och docent i sociologi
08-690 53 02
Laura Fratiglioni
Professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar
08-690 58 18
Lennarth Johansson
Psykolog samt fil. doktor inom socialmedicin. Docent i Gerontologi.
08-690 68 68

Administration

Livia Liu
Administratör
08-690 58 10
Zoltán Pethö
Institutionstekniker
08-690 58 05

Utredning & utbildning

Eva Norman
Utredare
08-690 58 03
Ingrid Hjalmarson
Utredare
08-690 58 13
Jenny Österman
Utredare
08-690 58 04
Karin Gens
Utredare
08-690 58 76
Lars Sonde
Utredare
08-690 68 55
Pär Schön (tjänstledig)
Utredare
08-690 68 76
Erik Unevik utredarassistent på Äldrecentrum
Erik Unevik
Utredarassistent
08-690 58 11

Tidskriften Äldre i Centrum

Jonas Nilsson
Chefredaktör & ansvarig utgivare
08-690 58 84

SNAC-K Vårdsystemstudien

Bettina Meinow
Forskningsledare. Fil.dr i socialt arbete. Sociolog
08-690 58 08
Jenny Österman
Utredare
08-690 58 04

SNAC-K Befolkningsstudien

Gunilla Svanhagen
Sjuksköterska, samordnare
08-690 58 46
Paula Sjöstrand
Läkare
Jelena Johnsson
Läkare
Ann Björk
Testledare psykologi/sjuksköterska
Annika Lind
Sjuksköterska
Cecilia Rahn
Sjuksköterska, administration
Pia Lundgren
Sjuksköterska
Antonia Sunna
Vikarierande testledare psykologi
Susanna Renberg (tjänstledig)
Testledare psykologi