Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

78 träffar

Erfarenheter av att införa reflektion inom äldreomsorgen i Stockholms stad

2022 / Tove Ahnher, Marie Birge-Rönnerfält / Rapporter

Reflektion kan vara ett viktigt verktyg för personal i äldreomsorgen för att hantera sin arbetssituation och utvecklas på jobbet. Denna kartläggning omfattar 14 enheter med chefer och 32 reflektionsledare som utbildats av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad. De diskuterar vad som kan vara vinsterna med reflektionsträffar och vad som är viktigt att tänka på när man inför reflektion i verksamheten.

Kartläggande enkätundersökning för att förebygga undernäring

2022 / Åsa von Berens, Lina Palmlöf / Rapporter

Stiftelsen Äldrecentrum har bistått Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad med att ta fram en enkät och undersöka hur många personer över 70 år som är i behov av aktiviteter för att förebygga undernäring och att se vilka önskemål som finns om stöd kring mat och måltider.

Rapportens framsida

Uppföljning av Stockholms stads test av REAGERA-S

2022 / Ida Goliath, Lina Palmlöf / Rapporter

Äldreförvaltningen i Stockholms stad initierade ett test av screeninginstrumentet REAGERA-S i äldreomsorgens beställarenheter. Sammanfattningsvis visar resultaten att REAGERA-S har potential att stödja biståndshandläggare för att upptäcka våld i nära relationer inom myndighetsutövning av äldreomsorg.

Uppföljning av projekt Matlyftet i Stockholms stad

2021 / Lars Sonde, Åsa von Berens / Rapporter

Stiftelsen Äldrecentrum utvärderade projektet Matlyftet i Stockholms stad. Resultaten visar att de sociala aktiviteterna uppskattades, men att det saknades underlag för systematisk uppföljning.

Stockholm – Äldrevänlig stad

2020 / Lars Sonde, Lennarth Johansson / Rapporter

Äldrecentrum har genomfört en baslinjemätning för att kartlägga vad stockholmare 65 år eller äldre upplever hur det är att bo, leva och åldras i staden. Över 80 procent tyckte att Stockholm är en trivsam stad att leva, bo och åldras i, men skillnaderna var stora mellan de olika stadsdelarna.