Nyheter

Det goda åldrandet – en utopi? Fullsatt föreläsning med Sandra Torres

10 april, 2019

Sandra Torres, professor i sociologi och forskare vid Uppsala universitet, drog fulla hus vid vårterminens sista öppna föreläsning i serien Samhället & äldre. Temat för föreläsningen var ”det goda åldrandet”, ett ofta använt begrepp inom äldreforskning. Sandra Torres är dock kritisk…

Äldrecentrum söker två utredare med forskarkompetens

5 februari, 2019

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum som bidrar med forskning och kunskapsperspektiv på äldres situation i samhället. Äldrecentrums stiftare är Region Stockholm och Stockholms stad. Äldrecentrum ska verka för att förbättra äldres livsvillkor genom att tillvarata och praktiskt omsätta…