Dialogforum #4 om delaktighet i vårt digitaliserade samhälle

19 april, 2022

Porträtt: Sarah Wallcook

Sarah Wallcook.

Den 17 maj är det åter dags för ett dialogforum om delaktighet i ett alltmer digitaliserat samhälle. Denna gång är temat Hur vet vi vilket stöd som behövs och om stödet fungerar? Alla intresserade är välkomna, både de som varit med förut och nya deltagare.

Tillsammans med Nestor FoU-center, FoU Nordost, FOU nu och forskningsgruppen CACTUS vid Karolinska institutet, driver Stiftelsen Äldrecentrum ett arbete för delaktighet i det digitala samhället. En viktig del är att samla personer i länet som på olika sätt möter dessa frågor till erfarenhetsutbyte genom regelbundna, öppna, regionala och digitala träffar, så kallade dialogforum.

Inbjudan till nästa dialogforum har nu publicerats. Träffen sker den 17 maj och kommer att ha temat Hur vet vi vilket stöd som behövs och om stödet fungerar? Som vanligt varvas dialoger i mindre grupper med korta input, denna gång från digitala fixare, kommunala projekt, FoU-enheter och forskare. Det är värt att notera att träffen inte bara är öppen för dem som redan varit med i dialogforumen. Alla intresserade är välkomna att delta, och för den som inte kan eller vill mötas digitalt finns det möjlighet att boka in en fysisk träff senare.

Sarah Wallcook är utredare på Stiftelsen Äldrecentrum och en av arrangörerna av dialogforumet. Hon berättar att de nu vill utforska vilka behov som finns, hur det stöd som finns fungerar och hur man skulle man kunna göra mer systematiska uppföljningar för att dra lärdom av de nya stödinsatser som införs, till exempel digitalt stöd i hemmet.

– Det viktigaste är att personer kan klara sig i sina dagliga liv. För professionen är det viktigt att hitta arbetssätt för att fånga hur behoven och påverkan av initiativ ser ut utifrån medborgarnas perspektiv. Detta kommer vi lyfta tillsammans för att lära varandra, säger Sarah Wallcook.

Du hittar anmälan till dialogforum #4 här. Sista anmälningsdag är den 9 maj.