Dialogforum #4 om delaktighet i vårt digitaliserade samhälle – Hur vet vi vilket stöd som behövs och om stödet fungerar?

Till anmälan

Tema: Hur vet vi vilket stöd som behövs och om stödet fungerar?

Vi vet att vissa medborgare lever i eller riskerar digitalt utanförskap. Vi vet att socialtjänsten möter en del av dem. Socialtjänsten ska ha god kunskap om levnadsvillkoren för till exempel äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det startas nya stöd och initiativ för att öka delaktighet i digitaliserat samhälle. Hur lär vi av det vi ser? Hur vet vi att ett initiativ är bra, att det fungerar? Hur undersöker vi behov och förutsättningar för delaktighet i digitaliserat samhälle?

Dessa frågor vill vi lyfta tillsammans och därför bjuder vi in till ett dialogforum 17 maj. Vi kommer som tidigare varva korta presentationer med dialoger i mindre grupper. Några som medverkar är:

  • Digitala fixare som startat ett nätverk i länet och söker former för systematisera erfarenheter och lärdomar
  • Ett nystartat projekt i en kommun som med hjälp av tjänstedesign vill förstå behoven innan start av nytt stöd
  • FoU-enheter och forskare med fokus på dessa frågor

Du hittar länk till anmälan längst ner på denna sida!

Känner du någon som borde få denna inbjudan? Hjälp oss att sprida den vidare!
Ladda ner inbjudan som PDF

 

Varmt välkommen!
både du som är med för första gången och du som deltog vid dialogforum förra året.
Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se
Sarah Wallcook, Stiftelsen Äldrecentrum, sarah.wallcook@aldrecentrum.se

———

Regionalt nätverk. Forsknings- och utvecklingsenheter i Stockholms län har tillsammans med Cactus, forskargrupp på KI, startat ett samarbete kring delaktighet i ett digitaliserat samhälle. Gemensamt fokus är socialtjänst i Stockholms län och utifrån detta har ett nätverk med regionala aktörer bildats. I nätverket ingår för närvarande länets FoU:enheter för äldreomsorg och socialtjänst, Cactus och Forum Carpe, i samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm.

Regionalt dialogforum. FoU:enheterna arrangerar, i samarbete nätverket, träffar för spridning av information och inspiration samt dialoger med berörda; socialtjänst, brukarorganisationer, andra aktörer inom offentlig sektor, privata initiativ och civilsamhälle. Tre regionala dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle är planerade för år 2021;

#1 hölls 27 maj. Tema: Bilder av hinder och möjligheter
#2 hölls 23 september. Tema: Närbild spännande initiativ i Stockholms län – sätt att nå ut
#3 kommer att hållas 7 december. Tema: Närbild digital kompetens hos personal + Behov av fördjupad kunskap

Två regionala dialogforum planeras under 2022:
#4 hålls 17 maj. Tema: Hur vet vi vilket stöd som behövs och om stödet fungerar?
#5 planeras till oktober/november.

Kontaktperson: Elisabeth Lauritzen, FOU nu elisabeth.lauritzen@sll.se

 

Gemensam forskning. Ur samarbetet och de regionala dialogerna kommer även idéer för gemensamt fördjupningsarbetet och forskning utkristalliseras. Ev kommer gemensam forskningsansökan göras vintern 2021/22.

Kontaktperson: Sarah Wallcook, Stiftelsen Äldrecentrum sarah.wallcook@aldrecentrum.se

—————————-

FoU Nordost – www.founordost.se
FoU Nordväst – www.fou-nordvast.se
FOU nu – www.founu.se
Nestor FoU-center – www.nestorfou.se
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum – www.aldrecentrum.se
CACTUS – www.ki.se/nvs/cactus-cognitive-accessibility-and-technology-use-when-ageing-in-home-and-society

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.