Stiftelsen Äldrecentrum rekryterar kognitionsforskaren Krister Håkansson

25 april, 2022

Man framför en bokhylla

Stiftelsen Äldrecentrums nya seniora rådgivare Krister Håkansson. Foto: Mai Engström

För att ytterligare bredda kompetensen välkomnar vi kognitionsforskaren Krister Håkansson till verksamheten. Han kommer närmast från Karolinska institutet där han bland annat har arbetat med den välkända Finger-studien.

Sedan våren 2022 har Krister Håkansson gått in i en ny roll som senior rådgivare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Han har tidigare arbetat som lärare och universitetslektor i psykologi i 40 år vid nuvarande Linnéuniversitetet i Växjö.

– Jag har undervisat inom allt möjligt. Det har varit en blandning av neuropsykologi, transkulturell och politisk psykologi. Jag tycker verkligen att det är kul att arbeta brett och över ämnesgränser, säger Krister Håkansson.

Forskningen tog fart när han träffade Abdul Mohammed som forskade om demenssjukdomar på halvtid vid Karolinska institutet. Då blev Krister Håkansson inspirerad och tog steget med att börja skriva sin avhandling vid Karolinska institutet med demensforskaren Miia Kivipelto som huvudhandledare.

Avhandlingen blev klar 2016 och handlade om hur risken för demens påverkas av sociala och känslomässiga faktorer. Ett särskilt intressant resultat var att demensrisken ökade efter 20 år för personer som levt ensamma, speciellt för dem som hade varit gifta, men förlorat sin partner, berättar Krister Håkansson.

De senaste åren har han dock tillbringat på Karolinska institutet som forskare inom en rad olika projekt, bland annat med uppföljningar av den välkända interventionsstudien Finger, Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability. Ett annat projekt har handlat om att använda maskininlärning för att förbättra diagnostiken vid tidiga kognitiva störningar, detta i samarbete med forskare på Kungliga tekniska högskolan.

Men nu har Krister Håkansson alltså tagit klivet över till FoU-verksamhet, något som han själv beskriver som en naturlig övergång i karriären.

– Jag har forskat mycket på implementering och samverkan så att arbeta på en FoU-enhet som Äldrecentrum är ett ganska självklart val. Det praktiknära arbetet är viktigt för att befolkningen och verksamheter ska kunna ta till sig forskningsresultat och metoder.

Som senior rådgivare kommer Krister Håkansson att involveras i en mängd olika projekt. Han ska till exempel översätta resultaten från Finger-studien tillsammans med aktörer i samhället och forskare för att skapa en modell som kan tillämpas på hela den äldre befolkningen. Krister Håkansson ska också undersöka fenomenet “superåldrande”, det vill säga personer som trots sin höga ålder fungerar ungefär på samma nivå som när de var yngre.

Läs mer om Krister Håkansson och hans arbete här.