Stiftelsen Äldrecentrum söker en post doc

3 maj, 2022

Nu utlyser Stiftelsen Äldrecentrum en postdoktorstjänst inom ett projekt om egenvård för sköra äldre. Projektet söker en forskare med erfarenhet av kvalitativa metoder och samskapande forskning.

Stiftelsen Äldrecentrum har beviljats 4,5 miljoner kronor tillsammans med Nestor FoU-center, FOU nu, FoU Nordost, samt forskare på Sophiahemmets högskola, Karolinska universitetssjukhuset och Akademiskt primärvårdscentrum vid Stockholms läns sjukvårdsområde, för projektet Samarbete för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer.

Projektet består av tre delar där de första två undersöker hur förutsättningar ser ut för samverkan mellan verksamheterna i dag för att stödja personer med sin egenvård, och vad som krävs för att de äldre ska ta emot stöd från dessa verksamheter. Under projektets tredje del skapas och testas modeller för samverkan genom samskapande metoder med de som arbetar i verksamheterna och de äldre själva.

Nu utlyser Stiftelsen Äldrecentrum en post doc-tjänst på 60 procent av heltid för en forskare som kommer att få en central roll i arbetet med projektet.

– Hittills har vi arbetat med att etablera samarbetet mellan de olika aktörerna som är med. Det är ju en av styrkorna med det här projektet, att det är länets FoU-enheter, Sophiahemmet och Karolinska institutet som gör det här tillsammans, säger Lina Palmlöf, projektledare och utredare på Stiftelsen Äldrecentrum.

Till tjänsten söker man en forskare som kan kvalitativa metoder. Det är också en stor fördel om man tidigare har arbetat med samskapande metoder tillsammans med praktiken, för det är en viktig del av projektets upplägg. Tjänsten går också bra att söka för mer seniora forskare.

Man behöver inte ha erfarenhet av att arbeta på FoU-enhet sedan tidigare, även om det kan vara lite annorlunda än vad man är van vid på universitetet eller högskolan.

– På vissa sätt är det speciellt att forska på en FoU-enhet. Vi har ett tydligt uppdrag gentemot verksamheterna, så på det sättet har vi en tillgång till dem. Och att vi gör det här tillsammans med praktiken ligger också i linje med hur vi jobbar som FoU-enheter. Vi tar fram forskningsarbeten tillsammans med dem, säger Lina Palmlöf.

Hon tillägger att den nya tjänsten är en perfekt möjlighet för den som vill göra skillnad i praktiken.

– Här finns verkligen chansen att få påverka och göra något som är viktigt för verksamheterna.

Sista datum för att lämna in ansökan är 20 maj. Du hittar en utförligare beskrivning i vår annons här.