Chefsfokus i projekt om att förebygga sämre hälsa hos äldre

6 april, 2022

Delprojektledare Charlotte Klinga och Ida Goliath, projektledare för hela Samsas-projektet. Foto: Yanan Li

Hur skapar chefer och beslutsfattare förutsättningar för samverkan för att undvika att äldre får sämre hälsa? Det ska fyra av Stockholms FoU-enheter ta reda på i ett stort länsövergripande projekt.

Sedan hösten 2021 pågår det stora länsövergripande projektet Samsas – samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt.

I ett av delprojekten som pågår nu ligger fokus på hur chefer och beslutsfattare arbetar för att förebygga försämrad hälsa hos äldre genom samverkan. Projektledaren för den här delen av Samsas, Charlotte Klinga som också är medarbetare på FOU nu, berättar att det finns tre huvudmål:

  1. Lära sig mer om hur kommun, region och civilsamhället samverkar i dag.
  2. Undersöka vilka faktorer chefer och beslutsfattare uppfattar kan påverka och skapa förutsättningar för samverkan, samt vilka effekter samverkan uppskattas ge.
  3. Bättre förstå hur chefer och beslutsfattare ser på roller och rollfördelning i samverkan både inom och mellan organisationer.

– Vi vill få erfarenheter från olika nivåer, politiken, förvaltning och verksamheter, och håller just nu på att intervjua chefer och beslutsfattare inom region och kommun samt representanter från civilsamhället, säger Charlotte Klinga.

Förhoppningen är att studiens resultat kan leda till lärdomar om hur samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre förstås av de involverade parterna.

– Den nya förståelsen kommer i sin tur kunna leda till att samverkansprocesser förbättras och öka medvetenheten om förutsättningar som krävs för att god samverkan, säger Ida Goliath, projektledare för hela Samsas-projektet och utredare på Stiftelsen Äldrecentrum.


Fakta: Samsas och samverkan

Projektet drivs av de fyra äldre-FoU:erna i Stockholm: FOU nu, Nestor FoU-center, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och FoU Nordost, som har fått forskningsmedel från forskningsrådet Forte för ett fyraårigt projekt. Studien genomförs i partnerskap med äldre personer, närstående, personal, chefer och beslutsfattare inom civilsamhället, kommun samt region.

Samverkan handlar om organisatoriska och systematiska samarbeten. I Samsas-projektet ska samarbetet mellan kommuner, regioner, sjukvård och socialtjänst undersökas med fokus på hur försämrad hälsa hos äldre förebyggs. Det övergripande syftet är att tillsammans studera, samskapa och utvärdera nya samverkansmodeller för förebyggande insatser.