Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

Alla publikationer

Demenssjuksköterska – inom landstingets primärvård

2012 / Lars Sonde / Rapporter

Denna rapport ger en bild av vad en demenssjuksköterska på vårdcentral kan få för funktion, men också vilka skilda förväntningar som kan ställas på henne. Det finns en spänning mellan behoven hos de olika aktörerna – vårdcentralen, minnesmottagningen, hemtjänsten.

Språkstimulerande övningar för personal inom äldreomsorgen

2011 / Ingela Tykesson, Mats Landqvist / Rapporter

Två forskare vid Södertörns högskola beskriver sina erfarenheter efter att ha följt ett femtontal anställda vid två äldreboenden under ett halvårs tid. Syftet är att prova och utveckla metoder för en språkstimulerande arbetsmiljö.

Jag bara lyfter luren så kommer dom – Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge

2011 / Ingrid Hjalmarson / Rapporter

Under 2010 fick Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum uppdraget att utvärdera Huddinges Äldreteam. Resultaten pekade på att Huddinges äldreteam är ett gott exempel på en verksamhet som involverar olika professioner, som har de resurser som behövs för att vara tillgängliga för den äldre.