Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

Författare: Ingrid Hjalmarson, Pär Schön, Linda Hols Salén, Lennarth Johansson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2014

Utvärdering av nytt biståndshandläggningssystem

Den 1 oktober 2012 införde Nacka kommun förenklad biståndshandläggning för hemtjänst med vissa serviceinsatser. Ett av motiven för att införa förenklad biståndshandläggning var att göra det enklare för pensionärer att ta steget att ansöka om hemtjänst redan när hjälpbehoven inte är så stora. Ett annat var att frigöra tid för biståndshandläggarna för mer kvalificerade uppgifter.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på uppdrag av Nacka kommun utvärderat introduktionen av förenklad biståndshandläggning för ansökan om hemtjänst med vissa servicetjänster för gruppen 65 år eller äldre, som infördes 1 oktober 2012.

Rapporten redovisar vilka erfarenheter som pensionärer som ansökte om hemtjänst med förenklad biståndshandläggning, biståndshandläggare och hemtjänstföretag gjorde under det första året. Intervjuerna visade att pensionärerna tyckte att den förenklade handläggningen hade varit smidigt och enkelt. De ansåg att uppgifterna som de hade lämnat var adekvata. Kontakterna med biståndshandläggarna hade också varit bra. De hade blivit väl bemötta och fått svar på de frågor de hade haft. De intervjuade var nöjda med att ha ansökt om hemtjänst, men de hade blandade erfarenheter av hemtjänsten.

Efter ett år ansåg biståndshandläggarna att de kunde spara tid med förenklad biståndshandläggning. Eftersom det inte hade kommit så många ansökningar var tidsvinsten inte märkbar när det gällde personer som ansökte om hemtjänst för första gången.

Ladda ner PDF

Publicerad: 1 december, 2014

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.