Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

20 träffar

Reidun sitter i en personalgrupp och pratar. Bild ur filmen.

Att hitta in i samtalet

2023 / Lisa Partby / Filmmaterial

En film om hur man kan använda DöBra-kortleken för att samtala om den sista tiden i livet. Vår förhoppning är att alla ska få modet att delta i dessa viktiga möten.

Introduktion till Reflektion som arbetssätt

2020 / Filmmaterial

Vad är reflektion och hur går det till när vi reflekterar? Vilka vinster och möjligheter finns det med reflektion och vilka förutsättningar behövs för att komma igång med reflektion på arbetsplatsen?

StudioÄC | Reflektion för en bättre arbetsmiljö

2020 / Filmmaterial

Reflektion är en metod som används inom arbetsutveckling för att komma till insikt om sitt arbete. Hör Marie Birge-Rönnerfält, utbildare vid Äldrecentrum, och Eva Norman, tidigare utredare vid Äldrecentrum, berätta om reflektionsutbildningarna de har hållit i.

Hur mår Stockholmare efter 65?

2019 / Filmmaterial

Hur mår Stockholms äldre idag? Har ensamheten ökat och är det färre som klarar av sin vardag? Carin Lennartsson, forskare på Aging Research Center, svarar på dessa frågor och fler.