Samhället & äldre | Hur vill man bo när man blir äldre och varför?

- Kategori: Filmmaterial - Årtal: 2020

Boende för äldre personer

Vad finns det för olika typer av boenden för äldre och vilken typ av boende vill man flytta till? Och vad behöver samhället göra för att äldre ska vilja och kunna flytta?

Dessa frågor och mycket mer svarar Maria Kulander, adjunkt vid Högskolan i Gävle, fil lic i fastigheter och byggande vid Kungliga tekniska högskolan, på under den andra föreläsningen våren 2020 i serien Samhället & äldre.

Samhället & äldre är en öppen föreläsningsserie som Äldrecentrum bjuder in till varje år. Sammanlagt hålls tre föreläsningar per termin. Serien arrangeras i samarbete med PRO, SKPF, SPF och ABF.

Publicerad: 20 mars, 2020