Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

20 träffar

Samhället & äldre: Hur påverkas luktsinnet av åldrande?

2019 / Filmmaterial

Hur påverkas luktsinnet när vi blir äldre och vad kan vi göra för att hålla det på topp? Detta är några av de frågor som Ingrid Ekström, doftforskare vid Aging Research Center på Karolinska Institutet, svarar på i denna föreläsning.

Projektet ArbetSam – arbetsplatslärande

2013 / Filmmaterial

Den här filmen presenterar syftet med ArbetSam och hur arbetet var upplagt. ArbetSam är projektet som startade efter det lyckade projektet SpråkSam. ArbetSam startade i februari 2011 och pågick till juni 2013.

SpråkSam – Att språkutveckla arbetsplatsen

2011 / Filmmaterial

Projektledaren Kerstin Sjösvärd berättar om SpråkSams tre mål och ger tips på hur man kan arbeta med lärande på arbetsplatser och stötta kollegor som inte har svenska som modersmål.

SpråkSam – Developing language in the workplace

2011 / Filmmaterial

Within project SpråkSam an inspirational film was made on how a workplace can aid in the learning of a new language and support colleagues whose native language is not Swedish. This film gives a short presentation on the project.