SpråkSam – Att språkutveckla arbetsplatsen

- Kategori: Filmmaterial - Årtal: 2011

SpråkSams tre mål

SpråkSam var ett projekt som utgick från tanken att språk lärs in i ett socialt sammanhang. Både den som behärskar språket och den som lär sig måste vara aktiva.

Här kan du ta del av ett klipp med huvudprojektledaren Kerstin Sjösvärd när hon berättar om SpråkSams tre mål samt ger tips på hur man kan arbeta med lärandet på arbetsplatsen och stötta kollegor som inte har svenska som modersmål.

Läs mer om SpråkSam

Publicerad: 15 mars, 2011

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.