SpråkSam – Om att arbeta språkutvecklande på arbetsplatsen

- Kategori: Filmmaterial - Årtal: 2011

SpråkSam-projektet

(English presentation and film can be found here.)

SpråkSam var ett projekt som utgick från tanken att språk lärs in i ett socialt sammanhang. Både den som behärskar språket och den som lär sig måste vara aktiva.

Inom projektet har en inspirationsfilm tagits fram om hur en arbetsplats kan språkutvecklas och stötta kollegor som inte har svenska som modersmål. Filmen ger en kort presentation av projektet och ger tips och idéer på hur intresserade personer och arbetsplatser själva kan arbeta med lärandet.

Läs mer om SpråkSam

Publicerad: 15 mars, 2011

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.