SpråkSam – Rollen som chef inom vård och omsorg

- Kategori: Filmmaterial - Årtal: 2011

Intervju om SpråkSam

SpråkSam var ett projekt som utgick från tanken att språk lärs in i ett socialt sammanhang. Både den som behärskar språket och den som lär sig måste vara aktiva.

Inom projektet gjordes en film där Mia Thorn Lundqvist – verksamhetschef på Skoga Omvårdnadsboende berättar hur hon som chef ser på SpråkSam. Mia berättar bland annat hur Skoga Omvårdnadsboende arbetat med att engagera hela arbetsplatsen och kollegor till att arbeta språkutvecklande.

Läs mer om SpråkSam

Publicerad: 15 mars, 2011

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.