SpråkSam – Språket är det viktigaste verktyget för kommunikation inom omsorgen

- Kategori: Filmmaterial - Årtal: 2011

SpråkSams undervisning

SpråkSam var ett projekt som utgick från tanken att språk lärs in i ett socialt sammanhang. Både den som behärskar språket och den som lär sig måste vara aktiva.

För att visualisera vardagssituationen inom vård och omsorgen där språket är i fokus har SpråkSam spelat in ett filmklipp. Filmen utspelar sig på Skoga Omvårdnadsboende i Solna, Stockholm. Medverkar i filmen gör Barbro Börjesson, boende och Dereje Dadi, Vårdbiträde och studerande i SpråkSams undervisning.

Dereje läser upp matbeställningen för Barbro. Hon ska därefter besluta vilken mat hon önskar under veckan.

Läs mer om SpråkSam

Publicerad: 15 mars, 2011

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.