Samhället & äldre: Vilken betydelse har familjen och anhöriga för de äldre?

- Kategori: Filmmaterial - Årtal: 2019

Familj och anhöriga

Alla känner till problemen med familjen: krympande, sönderfallande, utan reell betydelse. Men Gerdt Sundströms egen och andras forskning visar motsatsen: att allt fler har nära anhöriga och ofta geografiskt nära, anhöriga som fått allt större betydelse materiellt och som omsorgskälla.

Familjeforskaren använder både historiska och moderna exempel och rön, svenska och internationella, bland annat från sin nya bok ”Mer familj, mer omsorg”.

Gerdt Sundströms föreläsning om familjen och anhöriga är det tredje seminariet hösten 2019 i den öppna föreläsningsserien ”Samhället & äldre” som Äldrecentrum bjuder in till varje år. Sammanlagt hålls tre föreläsningar per termin.

Serien arrangeras i samarbete med PRO, SKPF, SPF och ABF.

Publicerad: 16 januari, 2020