Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

Alla publikationer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

2013 / Ingrid Hjalmarson, Lars Sonde / Rapporter

Äldrecentrum har utvärderat kurser som genomfördes under hösten 2012 för personal inom äldreomsorgen. Resultaten visar att de var uppskattade. Eleverna ansåg att innehållet var relevant och att de kunde tillämpa de nya kunskaperna i arbetet.

Projektet ArbetSam – arbetsplatslärande

2013 / Filmmaterial

Den här filmen presenterar syftet med ArbetSam och hur arbetet var upplagt. ArbetSam är projektet som startade efter det lyckade projektet SpråkSam. ArbetSam startade i februari 2011 och pågick till juni 2013.

Äldre personers hälsa och livssituation

2012 / Carin Lennartsson, Neda Agahi, Sven Erik Wånell / Rapporter

Denna rapport redovisar resultat kring äldre stockholmares hälsa, livssituation och levnadsvanor baserat på folkhälsoenkäten 2010.

Socialgerontologi (andra upplagan)

2013 / Lars Andersson / Böcker

Andra upplagan av uppskattad antologi Denna antologi var den första i sitt slag på svenska när den kom ut i sin första upplaga 2002. Den fyllde då ett efterfrågat behov av en grundbok inom området. Sedan dess har flera böcker med olika fokus getts ut, men Socialgerontologi har behållit sin position som ett standardverk. När […]

Det slutar inte vid 65 – En rapport om äldre våldsutsatta kvinnor

2012 / Ingrid Hjalmarson, Eva Norman / Rapporter

Stiftelsen Äldrecentrum fick uppdraget att utvärdera Länsstyrelsen utbildning om våld mot äldre kvinnor i nära relationer för personal inom äldreomsorgen. Utbildningen visade sig vara uppskattad och något av en ögonöppnare.

Utveckling av vårdboende i vård- och omsorgsboende på Kungsholmen

2012 / Mårten Lagergren, Rose-Marie Hedberg / Rapporter

Denna SNAC-K-rapport beskriver en analys av utvecklingen av vårdberoende och funktionsnedsättning inom vård- och omsorgsboendet under perioden 2003–2010. Under perioden har sammansättningen av de boende i demensboenden och övriga boenden blivit allt mer lika varandra.