Behovet och betydelsen av läkarvård i korttidsboende – i gränslandet mellan sjukvård och socialtjänst

Författare: Ingrid Hjalmarson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2018

Enkätundersökning

Korttidsboende är en form av särskilt boende som i Stockholms län bedrivs av både kommuner, privata företag och stiftelser. I korttidsboendet ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå och landstinget för läkarvård och rehabilitering. Vanliga skäl till korttidsvård är behov av återhämtning efter sjukhusvistelse, väntan på plats i särskilt boende, utredning av framtida behov och växelvård/avlösning.

Äldrecentrum genomförde år 2017 en enkätundersökning. Av 59 tillfrågade korttidsboenden med 741 platser besvarades enkäten av 52 korttidsboenden med 591 platser. Enkäten kompletterades med 26 intervjuer med läkare och sjuksköterskor vid korttidsboenden samt chefer, biståndshandläggare och andra tjänstemän.

Resultaten av studien visade på stora vård- och omsorgsbehov och omfattande fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar hos dem som fick korttidsvård. Dessa hade inte kunnat klara sig i hemmet ens med omfattande hemtjänst. Störst behov av vård och omsorg fanns hos dem som kom från sjukhus eller hade växelvård.

Undersökningen visar också på stora skillnader mellan olika kommuners användning av korttidsvård, där bland annat tillgången på lediga platser i särskilt boende och på sjukhus hade betydelse. Korttidsvården anses betydelsefull, men dess roll och uppdrag i vården och omsorgen om äldre framstår som oklar. I det perspektivet är det angeläget att förutsättningarna för korttidsvården förbättras. Det som främst behövs är en högre sjuksköterskebemanning, en gemensam läkare och ett tydligt ansvar för rehabilitering.

Ladda ner PDF

Publicerad: 13 juni, 2018