Socialgerontologi (andra upplagan)

Författare: Lars Andersson - Kategori: Böcker - Årtal: 2013

Andra upplagan av uppskattad antologi

Denna antologi var den första i sitt slag på svenska när den kom ut i sin första upplaga 2002. Den fyllde då ett efterfrågat behov av en grundbok inom området. Sedan dess har flera böcker med olika fokus getts ut, men Socialgerontologi har behållit sin position som ett standardverk.

När antologin nu finns i en ny upplaga är den i stort sett sig lik, men givetvis med uppdaterad information. Socialgerontologi handlar om de äldres situation i samhället och hur individuella egenskaper och social miljö tillsammans påverkar den förändringsprocess som åldrandet utgör.

Socialgerontologi riktar sig främst till högskolestuderande inom samhälls- och beteendevetenskap, socialt arbete, social omsorg och vård, liksom till yrkesverksamma inom fältet, men kan säkert vara värdefull även för den intresserade allmänheten.

Lars Andersson är professor i gerontologi vid Linköpings universitet och knuten till Stiftelsen Äldrecentrum.

Boken ges ut av Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-07656-0.

Köp boken

Publicerad: 11 januari, 2013

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.