Hur mår stockholmarna efter 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002-2018

Författare: Charlotta Nilsen, Neda Agahi, Isabelle von Saenger, Jenny Österman, Åsa Hedberg Rundgren, Carin Lennartsson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2019

Folkhälsorapport

Personer 65+ utgör en ökande andel av befolkningen totalt sett både i Sverige och i Stockholms län. Det beror delvis på att vi lever allt längre och på att det genomsnittliga antalet år som en vuxen person lever i hög ålder har ökat över tid. Livet efter 65 år utgör i dag omkring en tredjedel av en vuxen persons liv.

Äldrecentrum har på uppdrag av Region Stockholm, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), tillsammans med Aging research center (ARC vid Karolinska institutet och Stockholms universitet) sammanställt en rapport över hälsoläget och dess utveckling över tid med fokus på äldre personer.

Studien bygger på en enkätundersökning som genomförs vart fjärde år i Stockholms län som syftar till att kartlägga stockholmares hälsa och levnadsvanor. Resultaten pekar på att det finns ojämlikheter i hälsa och levnadsvanor i den äldre befolkningen. Hälsolägen och levnadsvanor skiljer sig mellan kommuner och stadsdelar, liksom mellan kvinnor och män och olika socioekonomiska grupper.

Rapporten beskriver hälsoläget och levnadsvanor för dem 65+ och kan utgöra ett planeringsunderlag för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete riktat mot äldre personer. Den kan också användas vid planering av hälso– och sjukvården och av social omsorg.

Ladda ner PDF

Publicerad: 3 december, 2019

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.