Hörselproblem i åldrandet

Författare: Wilhelmina Hoffman - Kategori: Rapporter - Årtal: 2000

Äldre och folkhälsa – hörselnedsättning

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bedrev på uppdrag av och med medel från Stockholms läns landsting som en del av projektet Äldre och folkhälsa.

Syftet var att ge kommuner och landsting underlag för fortsatt preventivt arbete med de äldre. Det här projektet fokuserade på hörselnedsättning bland äldre som är den vanligaste funktionsnedsättningen.

Rapporten beskriver hur vanligt hörselproblem är bland äldre, typer av hörselnedsättningar och vad som kan åtgärdas inom vården. Syftet är att ge kunskap om vad som orsakar hörselnedsättningar hos äldre och vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera detta handikapp.

Ladda ner PDF

Publicerad: 12 maj, 2000

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.