Äldre och läkemedel

Författare: Johan Fastbom - Kategori: Rapporter - Årtal: 2000

Delrapport om läkemedel

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bedrog tidigare projektet Äldre och folkhälsa på uppdrag av och med medel från Stockholms läns landsting, nuvarande Region Stockholm. Syftet var att ge kommuner och landsting underlag för fortsatt preventivt arbete med de äldre – i första hand för att öka antalet ”friska” eller självständiga år med god livskvalitet.

Resultaten från delstudierna ska kunna användas som underlag till projekt i tillämpad prevention på olika nivåer och slutrapporten mynna ut i förslag till åtgärder.

Denna delrapport beskriver aktuell kunskap vid tillfället om äldres läkemedelskonsumtion och visar på riskfaktorer och hur de kan påverkas. Syftet var att ge ökad kunskap om användning av läkemedel och risker samt ge hälso- och sjukvården förslag till förbättringar.

Ladda ner PDF

Publicerad: 24 juli, 2000

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.