Kvalitetspremien i hemtjänsten

Uppföljning av kvalitetspremie i hemtjänst – ett försök för att stimulera kvalitetsutveckling

På uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad genomförde Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en uppföljning av ett försök att implementera en kvalitetspremie inom hemtjänsten. Intervjuer genomfördes med enhetschefer för 13 olika hemtjänstutförare.