Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg

Författare: Sven Erik Wånell - Kategori: Rapporter - Årtal: 2016

Underlag till utredning

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen är en pågående statlig utredning som beräknas vara klar våren 2017. Utredningen syftar till att kartlägga äldreomsorgen i Sverige och fastslå vilka behov och insatser som behövs för att kunna kvalitetssäkra och planera äldreomsorgen framöver så att den håller samma kvalitet oavsett var i Sverige man bor.

Stiftelsen Stockholms län Äldrecentrum har fått i uppdrag att bidra med kvalificerat underlag till utredningen. En delrapport har publicerats: ”Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg” av Sven Erik Wånell, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum.

Syftet med delrapporten är att ge ett underlag till utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen inför en eventuell utformning av fortsatta statliga stimulansmedel för att stödja implementeringen av utredningens förslag. I rapporten har Sven Erik Wånell gått igenom de statliga satsningar som genomförts för att förbättra vård och omsorg för äldre under åren 1995 till 2015.

Ladda ner PDF

Publicerad: 8 juli, 2016