Navigeringskurs för anhöriga till personer med demenssjukdom

Författare: Lars Sonde, Ulla Gurner - Kategori: Rapporter - Årtal: 2013

Kurs om demenssjukdomar

Anhörigkonsulenterna i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck och Södermalm har tillsammans med minnesmottagningen vid Capio geriatrik på Dalens sjukhus, prövat en navigeringskurs för anhöriga till personer som nyligen diagnostiserats med en demenssjukdom eller en kognitiv svikt.

Syftet med kursen var att ge deltagarna kunskaper om demenssjukdomar och information om vilka resurser kommun och landsting har för att möta upp de drabbades och anhörigas behov.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick uppdrag att utvärdera kursen. Rapporten beskriver initiativtagarnas och målgruppens förväntningar på och erfarenheter av navigeringskursen och ger förslag på åtgärder för att utveckla och förbättra konceptet.

Ladda ner PDF

Publicerad: 19 augusti, 2013

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.