Välkommen till seminarium om delaktighet

30 september, 2022

Nu bjuder Stiftelsen Äldrecentrum in till öppet forskarseminarium tillsammans med CACTUS vid Karolinska institutet. Den 4 oktober diskuterar vi delaktighet utanför hemmet för personer med kognitiv svikt och du är välkommen!

Tillsammans med forskare från forskargruppen CACTUS – Cognitive accessibility and technology use when ageing in home and society bjuder nu Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum in till ett öppet digitalt seminarium om delaktighet i livet utanför hemmet för äldre personer som lever med kognitiv svikt eller demens. Seminariet vänder sig särskilt till dig som arbetar strategiskt med frågor som rör delaktighet för äldre personer inom kommun eller region, men det är öppet för alla intresserade att anmäla sig till.

Den 4 oktober klockan 13–15 möts vi via Zoom och lyssnar till föredrag om den senaste forskningen inom delaktighet.

  • Delaktighet i det offentliga rummet för äldre personer med kognitiva nedsättningarCamilla Malinowsky och Louise Nygård, Karolinska institutet
  • Hur är det att åka kollektivtrafik när man har demens?Anna Brorsson, Karolinska institutet
  • Delaktighet i samhälle och digitalt utanförskapCharlotta Ryd och Sarah Wallcook, Stiftelsen Äldrecentrum

Det kommer också att finnas utrymme för diskussion och reflektion under eftermiddagen. Länk till seminariet kommer att skickas ut under förmiddagen 4 oktober.

Anmäl dig till seminariet här!