Forskarseminarium om delaktighet utanför hemmet för äldre med kognitiv svikt

Till anmälan

Senaste forskningen om delaktighet

Välkommen till ett digitalt forskarseminarium den 4 oktober 13.00-15.00 om delaktighet i livet utanför hemmet för äldre personer som lever med kognitiv svikt eller demens! Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har bjudit in forskare från Karolinska Institutet för att berätta om aktuell forskning i ämnet. Även forskare vid Stiftelsen Äldrecentrum kommer att delta.

Seminariet vänder sig särskilt till Dig som arbetar strategiskt med frågor som rör delaktighet för äldre personer inom kommun eller region.

Så boka in eftermiddagen den 4 oktober i din kalender och anmäl dig i formuläret längst ner redan nu! Vi återkommer med en länk till evenemanget under förmiddagen 4 oktober.

Program

13.00-13.15 Introduktion

13.15-13.20 Översikt över eftermiddagen

13.20-13.40 Delaktighet i det offentliga rummet för äldre personer med kognitiva nedsättningar
Camilla Malinowsky, Karolinska Institutet, och Louise Nygård, Karolinska Institutet

13.40-13.50 Dialog

13.50-14.00 PAUS

14.00-14.20 Hur är det att åka kollektivtrafik när man har demens?
Anna Brorsson, Karolinska Institutet

14.20-14.30 Dialog

14.30-14.45 Delaktighet i samhälle och digitalt utanförskap
Charlotta Ryd, Stiftelsen Äldrecentrum, och Sarah Wallcook, Stiftelsen Äldrecentrum

14.45-15.00 Avslutande reflektioner

Undrar du något om evenemanget? Kontakta oss så hjälper vi dig.