Save the date! Forskningsförmiddag om delaktighet i det digitala samhället

16 mars, 2023

Foto: Unsplash

Är du intresserad av att lära dig mer om delaktighet i det i digitaliserade samhället och om digitalt utanförskap? 27 april bjuder Stockholms fyra äldre-FoU:er in till en digital forskningsförmiddag med fokus på detta viktiga och spännande tema.

Den tekniska utvecklingen är snabb och innebär att en allt större del av vardagens aktiviteter förutsätter användningen av digital teknik. Det handlar om till banktjänster, myndighetskontakt, kollektivtrafik och sjukvård. Men långt ifrån alla har möjlighet eller kunskap om denna typ av teknik och riskerar därmed att få en begränsad delaktighet i samhället, och i förlängningen ett utanförskap.

Nu bjuder Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, FOU nu, Nestor FoU-center och FoU Nordost in till en forskningsförmiddag om just detta angelägna ämne. Lägg in 27 april, klockan 9–12 i era kalendrar redan nu.

Under förmiddagen kommer ni att få lyssna på forskare från projektet DELAD – Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället, samt andra inbjudna forskare.

Vi riktar oss till alla som har intresse av frågan, men kanske särskilt dem som arbetar i, eller på annat sätt berörs av, socialtjänst och äldreomsorg. Missa inte detta tillfälle till fördjupad och aktuell kunskap!

Eva Lindqvist, enhetschef för Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på Socialstyrelsen, kommer att introducera dagen.

En av forskarna som kommer att medverka är Dino Viscovi vid Linnéuniversitetet, som bland annat har studerat äldres användning av digital teknologi.

Mer information och länk till anmälan kommer senare.


Deltagandet är kostnadsfritt och forskningsförmiddagen kommer att hållas digitalt.

Vid frågor kontakta Stiftelsen Äldrecentrums utredare Charlotta Ryd eller Sarah Wallcook.

Här kan du ladda ner en pdf-version av Save the date.