Här får äldre vara med och forska om hälsa

27 juni, 2022

Tre äldre personer sitter och pratar

Arkivbild.

I ett nytt forskningsprojekt vill utredaren Sarah Wallcook från Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm undersöka hur man kan förebygga försämrad hälsa hos äldre personer. Och det ska hon göra tillsammans med de äldre själva.

Efter sommaren kommer en social och lärande grupp för äldre personer att starta i samarbete med äldreomsorgen på Södermalms stadsdelsförvaltning. Gruppens fokus ligger på personer som är 75 år eller äldre och vill påverka frågor som berör dem i deras vardag. De kommer att samtala och genomföra aktiviteter tillsammans för att utforska olika ämnen som de tycker är viktiga för att förebygga försämrad hälsa.

Utöver detta kommer de också att lära sig olika sätt att samla in information på, exempelvis genom foto, video, eller gruppsamtal. På så vis kommer gruppen nå ut och möta andra människor, och skapa ny kunskap som kan förändra samhället.

Projektet är anpassat även till de som har fysiska, minnes- eller kognitiva svårigheter och anhöriga är välkomna att följa med. Man behöver inte ha någon egen erfarenhet av forskning för att vara med. Men den som har erfarenhet av anhörigomsorg uppmuntras att delta, både den som hjälpt andra och tagit emot hjälp.

Gruppen träffas under sociala former med stöd från forskare. Projektet kommer att anpassas till deltagarnas önskemål och har som mål att de ska påverka hur olika verksamheter samarbetar med äldre personer. Sarah Wallcook, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum förklarar vidare:

– Under de senaste åren har forskning visat att initiativ och kunskap som skapas med eller av de som berörs är mer relevant och engagerande än projekt som skapas för eller om de personerna. Äldre människor hamnar dock ofta utanför, särskilt om de också har funktionsnedsättningar, omsorgsansvar eller har utsatts för diskriminering, säger hon och fortsätter:

– Förutom att det inte är rättvist betyder det att olika initiativ kanske inte tilltalar dem det berör och att kunskapen själv inte är relevant för äldre människor som har exkluderats. Från mitt håll som forskare tycker jag att det är roligt att skapa ny kunskap, särskild när den skapas socialt och tillsammans med andra.

Sarah Wallcook framför en bokhylla

Sarah Wallcook. Foto: Stiftelsen Äldrecentrum

Sarah Wallcook är arbetsterapeut och musiker, och hon har samskapat forskning främst med personer med demens i Storbritannien, som hon ursprungligen kommer ifrån. Hon använder ett konstbaserat arbetssätt för att väcka nyfikenhet och ge en kreativ gruppkänsla.

Projektet är en del av ett större forskningsprojekt, Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt, som leds av Stiftelsen Äldrecentrum. Forskningsprojektet genomförs i samarbete med äldreomsorgen på Södermalms stadsdelsförvaltning.

Samarbetet innebär bland annat att gruppen med äldre personer kommer att bidra till ett praktiskt aktivitetsprogram, samt forskning som gynnar Södermalms äldre personer och även äldre människor utanför Stockholm mer generellt.

Lokala utställningar, som öppnas för allmänheten, planeras för att sprida gruppens resultat. Gruppdeltagandet är kostnadsfritt, det kommer att bjudas på fika, och deltagarna kommer att få ersättning för eventuella kostnader.


För mer information om projektet, kontakta Sarah Wallcook.