Nyheter

Är ni på gång med nya arbetssätt och metoder?

10 december, 2019

Välkommen att delta i två workshops i mars 2020 där ni får möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över hur det nya arbetssättet ska kunna göra bäst nytta i er verksamhet och för era brukare. Vi välkomnar verksamheter från…

Stort intresse för Trygg hemgång när länets äldreFoU:er bjöd in

3 december, 2019

Drygt 100 personer från kommunledningar, Trygg hemgångsteam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SKL och  geriatrik, slöt häromdagen upp för att lyssna in och diskutera ämnet ”Trygg hemgång”. Det var Stockholmsområdets fyra äldreinriktade FoU-enheter som bjudit till konferens för att presentera sina studier.

Doftsinnet viktigare än vi tror

24 oktober, 2019

Dofter har en viktig funktion för att öka vår aptit och förhindra oss från att äta mat som blivit dålig. Luktsinnet blir dock sämre med ålder – men det går att träna upp. Om detta berättade Ingrid Ekström forskare på…

Äldrecentrum i FoU-samarbete om fallprevention

14 oktober, 2019

Rapporten hade som mål att utveckla och undersöka en arbetsmodell baserad på samarbete. Främst mellan primärvårdens hemrehabilitering och kommunens hemtjänst för att förebygga fall bland äldre personer med omsorgsbehov i ordinärt boende.

FORTE-medel till Stockholms läns FoU:er med äldreinriktning

3 oktober, 2019

Äldrecentrum har tillsammans med Stockholms läns övriga FoU-enheter som jobbar med äldrefrågor tilldelats medel från FORTE för att planera en studie om effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov.

Träning och rätt näring särskilt viktigt för äldre

18 september, 2019

I höstens första föreläsning i föreläsningsserien Samhället och äldre berättade Åsa von Berens, dietist och utredare vid Äldrecentrum om vikten av träning och kost för att bevara hälsa och välbefinnande högt upp i åren. Men positivt nog: Det är aldrig…

Gemensamma regionala lärdomar om Trygg hemgång

20 juni, 2019

Trygg hemgång sker på olika sätt, med olika inriktningar och med varierande resultat. Genom nära samarbete mellan de fyra äldre-FoU:erna i länet tar vi tillsammans ett regionperspektiv och kombinerar våra erfarenheter och lärdomar.

Träffa Äldrecentrum på Järvaveckan!

13 juni, 2019

Missa inte att besöka Äldrecentrum på Järvaveckan! Torsdag 13 juni, kl 16-17 håller vi tillsammans med Svenskt demenscentrum och Aging research center ett gemensamt seminarium i seminarietält 7 med tema: Demens och psykisk ohälsa hos äldre – tjugotalets största utmaningar . Välkommen!