”Mer information behövs om boendeformer för äldre”

20 mars, 2020

Maria Kulander. Foto: Kungliga tekniska högskolan

Över en fjärdedel av alla äldre vill flytta till en annan bostad. Några av de boendetyper som finns för äldre i dag, utöver bostads- och hyresrätter och hus, är bland annat seniorboende, trygghetsboenden och omsorgsboenden. Samtidigt finns det för lite information om vilka boendealternativ som är tillgängliga och vad som krävs för att vara behörig. 

Om detta och mycket mer berättade Maria Kulander, adjunkt vid Högskolan i Gävle, fil lic i fastigheter och byggande vid Kungliga tekniska högskolan, under terminens andra föreläsning i serien Samhället & äldre om hur vi vill bo när vi blir äldre och varför.

Bostadsmarknaden för äldre är uppdelad i den vanliga marknaden, med bostadsrätter, hyresrätter och eget, och specialiserade boenden: seniorboenden, trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden. Vad som är gemensamt för de specialiserade boendeformerna är att bostäderna är anpassade för äldre, men för att få behörighet till vård- och omsorgsboende krävs ett beslut från biståndshandläggare.

I en enkätstudie som Maria Kulander har varit med och genomfört visade det sig att 26–27 procent av de tillfrågade mellan 65 och 85 år ville flytta till ett annat boende. Av de dessa föredrog majoriteten seniorboenden.

Givet att man har sagt att man vill flytta så är sannolikheten att flytta till ett seniorboende cirka 50 procent och ökar vid god ekonomi eller när man är över 85 år. Därefter är det mest sannolikt att flytta till hyresrätt. Även trygghetsboenden är efterfrågade. Däremot är det ingen som flyttar till hus, snarare från hus.

Mellan kommuner är det skillnaderna mellan bostäder stora både gällande kötid och antal. I glesbygder är det oftast överskott på bostäder, medan det i storstäder är efterfrågeöverskott. Dessutom finns det en större chans i glesbygd att få flytta till trygghetsboenden tidigare tack vare att det finns lediga bostäder.

Men det finns generellt dålig kunskap om utbudet av bostäder för äldre och informationsspridningen är bristande. Enligt Maria Kulander krävs mer proaktiv information till de äldre om vilka boendeformer som finns, ekonomiska subventioner till äldre som vill flytta till ett mindre boende och flexibla boendelösningar så att man kan bo kvar i samma område och bevara sociala kontakter.

Se hela föreläsningen här nedan: