Vi samlar in äldres erfarenheter av livet under coronapandemin

26 juni, 2020

Personer över 70 är en mycket heterogen grupp vad gäller hälsa, livsvillkor och preferenser. Därför är det viktigt att vi får så många svar som möjligt, säger Bettina Meinow, utredare på Äldrecentrum.

Nu ska äldre få ge sin bild av livet under coronapandemin. I dagarna skickar Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum ut en enkät till 3 700 personer över 70 år, med frågor om hur de upplevt livet under våren. Målet är att få svar på hur de påverkats under tiden med speciella rekommendationerna för äldre.

Samhället har påverkats starkt av coronapandemin. En av de hårdast drabbade grupperna är våra äldre, för vilka smittan varit allvarlig med många dödsfall som följd. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, skickar i dagarna ut en enkät för att få svar på hur äldres liv har påverkats under den här tiden.

Enkäten innehåller frågor om hur de mår, både psykiskt och fysiskt, hur de hanterat rekommendationen om social distansering och hur de upplever att deras möjligheter till social delaktighet har påverkats. Här finns också frågor om hur de uppsöker vård och omsorg, och om de rör sig mer eller mindre ute i samhället.

Bettina Meinow är en av de Äldrecentrums utredare som ligger bakom enkätundersökningen.

– Det finns mycket spekulationer om hur äldre har påverkats, men det bygger ofta på enskilda fall och vi behöver forskning som visar hur det verkligen har sett ut i stort, till exempel med ensamhet och psykisk ohälsa, säger hon.

Förhoppningen är alltså att få en bild av hur de äldre i Stockholm mår och om de förändrat sina levnadsvanor under tiden med coronasmitta i samhället. Resultaten kan också användas för att utforna och utveckla stöd i framtidens vård, omsorg och samhällsservice.

– Ingen var beredd på vad som skulle hända när pandemin kom. Vi hoppas att insikterna från den här studien ska kunna göra att vi kan förbereda oss bättre i framtiden. Det kan gälla saker som hur många som annars klarar sig själva, men nu skulle ha behövt hjälp att handla, eller hur många som behövt stöd på andra sätt, säger Bettina Meinow.

Studien riktar sig till äldre i hela Stockholms stad och på webben finns den också översatt till engelska, arabiska, kurmanji, persiska, somaliska och turkiska som är de vanligast förekommande språken utöver svenska i Stockholm.

– Om man har fått enkäten ska man inte tänka att ”lilla jag spelar ingen roll”. Personer över 70 är en mycket heterogen grupp vad gäller hälsa, livsvillkor och preferenser. Därför är det viktigt att vi får så många svar som möjligt, det är bara då vi kan få en rättvis bild av hur det ser ut. Vi har gjort enkäten så att den inte ska ta för lång tid att besvara, men man ska gärna ta hjälp av någon anhörig eller omsorgspersonal om det behövs. Vi vill verkligen veta hur alla har påverkats av pandemin, säger Bettina Meinow.

Enkäten skickas med post till 3 760 personer från 70 år och uppåt. Två påminnelser kommer att skickas ut innan sista svarsdatumet, som ligger i augusti. Analyser görs under hösten och projektet beräknas vara avslutat vid årsskiftet.