Socialgerontologi

Författare: 
Lars Andersson
Kategori: 
Böcker
Årtal: 
2002

Socialgerontologi är en tvärvetenskap som har en bred kontaktyta mot många ämnesområden som sociologi, psykologi, vårdvetenskap, social omsorg, historia, antropologi, etnologi, ekonomi m.m. Boken erbjuder ett stort och varierat urval av kapitel om åldrande och äldre. Bland annat kan man läsa om olika sätt att se på åldrande och äldre, livet som äldre samt om omsorgsfrågor. Den riktar sig främst till högskolestuderande inom samhälls- och beteendevetenskap, socialt arbete, social omsorg och vård, liksom till yrkesverksamma, men kan också vara värdefull för den intresserade allmänheten. 

En andra upplaga av Socialgerontologi utkom 2013 och ges ut av Studentlitteratur, se länk: www.studentlitteratur.se.